Utställningar

Vernissage Hösten 2024


7 sep Ingegerd K Westin – målningar
28 sep Maria Lager- målningar
19 oktober Dag-Ronny Petersen – målningar
9 nov Else Uhlmann och Olof Wettre – målningar
30 nov Julsalong 2024 – samlingsutställning