Vintersalong 2022 – 15 DEC-1 FEB

30 KONSTNÄRER Vernissage torsdag 15 dec kl.17-20

GKA Vintersalong 2022
15 dec – 1 feb

Vernissage
Torsdag 15 dec kl. 17-20

Karolina Nolin
Anette Björk Swensson
Alain Soucasse
Marie Almqvist
Maria Lager
Lars Rylander
Tommy TC Carlsson
Katarina Hård
Camilla Pyk
Robert Hilmersson
Peter Sternäng
Lena Åberg
Dan Holmqvist
Ronny Klenfelt
Anna Maria Rogberg
Eva Orrsjö
Ingegerd K Westin
Ylva Molitor Gärdsell
med flera

Alain Soucasse
Karolina Nolin
Maria Lager
Marie Almqvist 15 okt
Lars Rylander 5 nov
Petra Moberg 26 nov
Anette Björk
Peter Sternäng
Maria Lager
Stefan Kavsjö
Tommy TC Carlsson
Skriven av: